برای هماهنگی محصول سفارشی شما نهایت تا دو روز کاری با شما تماس گرفته می شود.